керб

 • 21жайтында — (Талд., Керб.) жайында. Бүгін еңбек болу ж а й т ы н д а баяндама болады (Талд., Керб.) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 22жебінді — (Алм.: Кег., Нар., Шел., Еңб қаз.; Талд., Керб.) ең артқы идіріп сауып алған сүт. Сиырлардың ж е б і н д і с і н сауып алдың ба? (Алм., Кег.). Ж е б і н д і н і шайға қатып отырмын (Талд., Керб.) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 23қаша — 1 1. (Алм.: Кег., Шел.; Талд., Керб.) қорған. Үйдің айналасында қ а ш а бар (Талд., Керб.). Мал кірмес үшін огородке қ а ш а орнатайын деп едім. Түйені қ а ш а д а н шығарып айдап кетті (Алм., Шел.). Біздің қ аш а ғ а сүйеніп, қолындағы дырау… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 24қорын — (Талд., Керб.) көп бейіт, мола. Біздің аталарымыз Сарбұлақтың басындағы қ о р ы н ғ а қойылған (Талд., Керб.) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 25құлақ байлау — 1 (Талд., Керб.) суды бөгеу, арық арыққа жіберетін жерді бекіту. Қ ұ л а қ т ы б а й л а п келемін (Талд., Керб.) 2 (ҚХР) құлақ салу, тыңдау, құлақ асу …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 26ЖУРНИЦА — жен. растение Scandix cerefolium, требула, керб(в)ель. Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863 1866 …

  Толковый словарь Даля

 • 27Крутые Бобры — Angry Beavers Тип Анимационный сериал Режиссёр Роберт Хъюз Создатель Митчелл Шауэр Майкл Р. Жерард …

  Википедия

 • 28Смертельное прошлое — Deadly Past Жанр триллер Режиссёр Тибор Такач Продюсер Майк Керб, Брайан Ирвинг …

  Википедия

 • 29Дикие ангелы — The Wild Angels Жанр боевик Режиссёр Роджер Кормен Продюсер Роджер Кормен Сэмюэл З …

  Википедия

 • 30Кадровый потенциал — предприятия (от лат. potentia  возможность, мощность, сила)  это общая (количественная и качественная) характеристика персонала как одного из видов ресурсов, связанная с выполнением возложенных на него функций и достижением целей… …

  Википедия